جنبش زنان مسلمان هند خواستار ممنوعیت سه طلاقه شد

جنبش زنان مسلمان هند خواستار ممنوعیت سه طلاقه شد

بیش از ۵۰ هزار تن از بانوان مسلمان هند، طومار درخواست ممنوعیت قانون سه طلاقه را در این کشور خواستار شدند. به گزارش پرس شیعه؛ جنبش زنان مسلمان ھند (بهاراتا مسلم مهیلا اندولن BMMA) با امضای ۵۰ هزار نفری طوماری، خواھان...