حمایت اوباما از جنبش سبز در سال ۲۰۰۹ مانع گفت‌وگوهای هسته‌ای بود

حمایت اوباما از جنبش سبز در سال ۲۰۰۹ مانع گفت‌وگوهای هسته‌ای بود

وزیر امور خارجه آمریکا گفت که حمایت رئیس جمهور این کشور از جنبش موسوم به سبز در وقایع پس از انتخابات سال ۲۰۰۹، از جمله موانع گفت‌وگوهای هسته‌ای بود. به گزارش پرس شیعه؛ جان کری وزیر امور خارجه آمریکا روز پنجشنبه مدعی...