جنبش عصائب اهل حق عراق: اخراج سفیر ترکیه کمترین پاسخ به اهانت اردوغان است جنبش عصائب اهل حق عراق:

جنبش عصائب اهل حق عراق: اخراج سفیر ترکیه کمترین پاسخ به اهانت اردوغان است

دبیرکل جنبش عصائب اهل حق عراق خواستار اخراج سفیر ترکیه از این کشور شد و خطاب به رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه گفت: خواهی فهمید که چه کسی باید حد و مرز خودش را بداند. به گزارش پرس شیعه؛ قیس خزعلی در گردهمایی اهالی بصره...