اعتراف مشاور رئیس ستاد کل ارتش ترکیه به عضویت در جنبش «گولن»

اعتراف مشاور رئیس ستاد کل ارتش ترکیه به عضویت در جنبش «گولن»

یکی از اعضای عالیرتبه ارتش ترکیه به طرفداری از رهبر مخالفین دولت که به طراحی کودتای نافرجام هفته گذشته متهم است، اعتراف کرد. به گزارش پرس شیعه به نقل از حریت، سپهبد «لوانت تورکان» مشاور رئیس ستاد کل ارتش ترکیه به...