جدایی برخی گردان ها از جنبش احرار الشام

جدایی برخی گردان ها از جنبش احرار الشام

هیات هماهنگی افراد مسلح خبر جدایی برخی گردان های موسوم به «تیپ های صقور الشام» به فرماندهی ابو عیسی الشیخ از جنبش «احرار الشام» را منتشر کردند. به گزارش پرس شیعه؛ گروه تروریستی «تیپ های صقور الشام» فروردین ۱۳۹۴ (مارس...