جنجال دختر مصری در تونس با «دوست من یک داعشی است»

جنجال دختر مصری در تونس با «دوست من یک داعشی است»

رمان «دوست من یک داعشی است»، نوشتۀ هاجر عبد الصمدِ مصری، جنجال گسترده ای در تونس به راه انداخته است. به گزارش پرس شیعه به نقل از روزنامۀ «رأی الیوم»، پس از آنکه یک ناشر تونسی رمان «دوست من یک داعشی است» را که تاکنون تنها...