تروریست سعودی در لبنان چگونه آزاد شد؟

تروریست سعودی در لبنان چگونه آزاد شد؟

یکی از سرکردگان سعودی گروه تروریستی "جند الشام" کمتر از ۲ ماه پس از دستگیری در لبنان، آزاد شد. به گزارش پرس شیعه،به نقل از روزنامه لبنانی "السفیر" نیروهای ارتش لبنان در ۲ ژوئیه ۲۰۱۴ پس از دریافت اطلاعاتی درباره یک...