توطئه عربستان برای سپردن جنوب یمن به القاعده+گزارش

توطئه عربستان برای سپردن جنوب یمن به القاعده+گزارش

استان های جنوبی یمن در سایه حمله متجاوزان و حضور گستردۀ تروریست های القاعده در اوضاع بدی به سر می برند. به گزارش پرس شیعه،به نقل ازالعالم، جنوب یمن در توطئه ای جدید از سوی دشمن سعودی به منظور ادامه دخالت نظامی در یمن به...