چه کسی جنگنده‌ های از کار افتاده یمنی را به کرواسی فروخت؟

چه کسی جنگنده‌ های از کار افتاده یمنی را به کرواسی فروخت؟

مقامات کرواسی تحقیق درباره پرونده جنگنده‌های میگ ۲۱ را که ارتش کرواسی از اوکراین خریداری کرده، آغاز کردند. به گزارش پرس شیعه؛ قرار بود دیگر جنگنده های کرواسی از همان مدل در اوکراین بازسازی شود اما پس از تحویل سری اول،...