طاقت جنگ ندارید؛ جنگ‌ افروزی نکنید

طاقت جنگ ندارید؛ جنگ‌ افروزی نکنید

سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان به کشورهایی که تحمل کمترین تبعات جنگ را ندارند، توصیه کرد در دام سیاستهای جنگ افروزانه نیفتند. به گزارش پرس شیعه؛ بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان اظهارات وزیر مشاور در امور...