تحقق اقتصاد مقاومتی پیروزی ایران در جنگ اقتصادی را به دنبال دارد جانشین وزیر دفاع:

تحقق اقتصاد مقاومتی پیروزی ایران در جنگ اقتصادی را به دنبال دارد

جانشین وزیر دفاع با اشاره به جنگ اقتصادی دشمن علیه نظام جمهوری اسلامی ایران، گفت: تحقق اقتصاد مقاومتی پیروزی ایران را در جنگ اقتصادی به دنبال دارد. به گزارش پرس شیعه به نقل از روابط عمومی وزارت دفاع، امیر سرتیپ امیر...