جنگ با «دمپایی» در پارلمان کویت + تصاویر

جنگ با «دمپایی» در پارلمان کویت + تصاویر

نمایندگان پارلمان کویت با یکدیگر درگیری لفظی پیدا کردند و این درگیری لفظی به استفاده از دمپایی کشیده شد. به گزارش پرس شیعه؛ درگیری لفظی در پارلمان‌های دنیا به در برخی از موارد درگیری فیزیکی کشیده می‌شود؛ اینبار...