جنگ توئیتری بین قرضاوی و وزیران عرب

جنگ توئیتری بین قرضاوی و وزیران عرب

وزیر خارجۀ بحرین با ورود به مجادلۀ لفظی بین یوسف القرضاوی و "عبدالله بن زاید" وزیرخارجۀ امارات، قرضاوی را به دفاع از تروریسم متهم کرد. به گزارش پرس شیعه؛ یک روز بعد از جنگ لفظی در توئیتر بین "یوسف القرضاوی" رئیس اتحادیۀ...