بسیج عشایر دیالی برای جنگ خیر و شر

بسیج عشایر دیالی برای جنگ خیر و شر

منطقه العباره در استان دیالی، در حمایت از خاک و ناموس، علیه داعش، فراخوان بسیج عشایری داد. به گزارش پرس شیعه؛"عدنان غضبان ملا جواد" رئیس شورای منطقه العباره اعلام کرد: عشایر منطقه العباره، از قومیت ها و مذاهب و طیف های...