کابل خواستار برخورد سازمان ملل با حامیان تروریسم در افغانستان شد

کابل خواستار برخورد سازمان ملل با حامیان تروریسم در افغانستان شد

نماینده افغانستان در سازمان ملل با توجه به رویدادهای اخیر در این کشور، خواستار برخورد جدی سازمان ملل با حامیان تروریسم در جنگ داخلی افغانستان شد. به گزارش پرس شیعه به نقل از خبرگزاری «بُخدی»، «محمد صیقل» که در صحن...