دشمن با ابزار رسانه ای و با آمادگی کامل وارد خانه ها شده است هشدار آیت الله العظمی سبحانی:

دشمن با ابزار رسانه ای و با آمادگی کامل وارد خانه ها شده است

امروز ما در عصر تقابل با دشمنان در جنگ سرد هستیم و آنان در این جبهه نبرد بصورت کاملا آماده به وسیله ابزار و آلات رسانه ای و تبلیغات وسیع افکار و گرایشات خود را در قالب دین ستیزی و اسلام هراسی وارد خانه ها می کنند؛ بنابراین...