دبیر کل سازمان بدر نبست به جنگ شیعی ـ شیعی هشدار داد

دبیر کل سازمان بدر نبست به جنگ شیعی ـ شیعی هشدار داد

دبیر کل سازمان بدر نسبت به بروز درگیری در عراق در کنار جنگ با داعش، هشدار جدی داد. به گزارش پرس شیعه؛ در پی ورود معترضان وابسته به جریان صدر عراق، به منطقه سبز بغداد در شب گذشته، درگیری بین نیروهای امنیتی و معترضان با...