اعلام جنگ طایفه‌ ای عربستان به لبنانی‌ ها

اعلام جنگ طایفه‌ ای عربستان به لبنانی‌ ها

روزنامه اینترنتی رأی الیوم با اشاره به تصمیم عربستان برای اخراج شیعیان لبنانی از عربستان به بهانه همدلی و یا حمایت آنان از مقاومت، این اقدام را به معنای اعلام جنگ طایفه‌ای دانست. به گزارش پرس شیعه؛ در سرمقاله روزنامه...