پایان جنگ قبیله ای با وساطت عضو ارشد حزب الله لبنان

پایان جنگ قبیله ای با وساطت عضو ارشد حزب الله لبنان

جنگ و درگیری قبیله ای در شهر بعلبک لبنان با میانجیگری رییس شورای شرعی حزب الله پایان یافت. به گزارش پرس شیعه؛ حجت الاسلام شیخ محمد یزبک رییس شورای شرعی حزب الله لبنان با حضور در حسینیه حوش النبی شهر بعلبک به جنگ قبیله...