نوشته هایی با برچسب "جنگ نفتی"

عربستان توان ادامه طولانی مدت جنگ نفتی را ندارد

عربستان توان ادامه طولانی مدت جنگ نفتی را ندارد

نجدت پامیر رئیس کمیسیون انرژی حزب جمهوریخواه خلق ترکیه گفت: عربستان به علت هزینه تراشی های جنگی و بودجه خانواده سلطنتی نمی تواند جنگ نفتی کنونی را که با همکاری آمریکا و برای ضربه زدن به ایران و روسیه به راه انداخته...

جنگ نفتی بزرگ عربستان علیه ایران؛ سحری که به ساحر بازگشت

جنگ نفتی بزرگ عربستان علیه ایران؛ سحری که به ساحر بازگشت

پایین بودن قیمت نفت در درازمدت، بهترین ابزار سرد برای مهار افسارگسیختگی در سیاست خارجی آل سعود است؛ در مقابل ایران پتانسیل صنعتی شدن بالایی دارد و همچنین به لحاظ اجتماعی و سیاسی و جغرافیایی، شرایط بسیار مهیاتری برای...