داعش جهاد طلاق هم به راه انداخت!

داعش جهاد طلاق هم به راه انداخت!

گروه تروریستی داعش زنان تحت امر خود در لیبی را مجبور می کند همسران خود را به خاطر این گروه طلاق دهند. به گزارش پرس شیعه؛ اسنادی که به تازگی از شهر سرت لیبی، پایگاه سابق عناصر داعش، به دست آمده نشان می دهد که این سازمان...