داعش نمونه جهل کامل است حضرت آیت الله علوی گرگانی:

داعش نمونه جهل کامل است

حضرت آیت الله علوی گرگانی با بیان این که داعش نمونه بشر جاهل است، گفت: اگر بشر جاهل و نادان نباشد چنین حرکت هایی را انجام نمی دهد. به گزارش پرس شیعه؛ حضرت آیت الله علوی گرگانی از اساتید برجسته حوزه علمیه قم ظهر امروز در...