کنفرانس رهبران جوامع اسلامی اروپا در کرواسی برگزار می‌شود با حضور آیت الله تسخیری؛

کنفرانس رهبران جوامع اسلامی اروپا در کرواسی برگزار می‌شود

به مناسبت یکصدمین سال رسمیت یافتن دین اسلام در کرواسی، کنفرانسی با عنوان: رهبران جوامع اسلامی اروپا با سخنرانی آیت الله محمد علی تسخیری در زاگرب برگزار می شود. به گزارش پرس شیعه؛ به مناسبت یکصدمین سال رسمیت یافتن دین...