بیکاری جوانان بحرینی در سایه اشتغال خارجی ها

بیکاری جوانان بحرینی در سایه اشتغال خارجی ها

درحالی که جوانان بحرینی از فرصتهای عادلانه شغلی در این کشور محروم هستند، بحرین به بستر مناسبی برای اشتغال اتباع خارجی تبدیل شده است. به گزارش پرس شیعه به نقل از "منامه پست" وزارت کار و توسعه اجتماعی بحرین اعلام کرد: در...