نگاه مثبت جوانان مغرب عربی به داعش نتایج یک نظرسنجی عجیب؛

نگاه مثبت جوانان مغرب عربی به داعش

بر اساس یک نظرسنجی، ۷۱ درصد جوانان شمال آفریقا معتقدند که داعش موفق به تشکیل "دولت اسلامی" در جهان عرب خواهد شد! به گزارش پرس شیعه؛ نتایج یک نظرسنجی بیانگر آن است که ۷۱ درصد جوانان عرب منطقه شمال آفریقا از جمله جوانان...