بیرون پریدن از پنجره پس از شکست عشقی در هواپیما!

بیرون پریدن از پنجره پس از شکست عشقی در هواپیما!

یک جوان چینی پس از مشاجره با نامزد خود در هواپیما تصمیم گرفت با گشودن پنجرۀ اضطراری هواپیما خودکشی کند. به گزارش پرس شیعه؛ رسانه ای چینی نوشتند جوانی ۱۸ ساله به نام "زهانگ" پس از یک مشاجرۀ شدید با نامزدش که سعی داشت او را...