شعر های یک شاعر و روزنامه‌ نگار لبنانی به نمایشگاه کتاب می‌رسد

شعر های یک شاعر و روزنامه‌ نگار لبنانی به نمایشگاه کتاب می‌رسد

مجموعه‌ای از اشعار «جوزف دعبول شاعر و روزنامه‌نگار سرشناس لبنانی در نمایشگاه کتاب عرضه می‌شود. به گزارش پرس شیعه؛ مجموعه‌ای از شعرهای «جوزف دعبول»، پیش از انتشار در کشورهای عربی، به زبان فارسی منتشر شده و در...