توافق هسته ای با ایران یکی از موفقیت های آمریکا بود جک لو:

توافق هسته ای با ایران یکی از موفقیت های آمریکا بود

وزیر خزانه داری در مقاله خود درباره توافق هسته ای ایران نوشت: یکی از موفقیت آمریکا در سالهای گذشته توافق هسته ای با ایران بوده است. به گزارش پرس شیعه به نقل از پولیتیکو، جک لو وزیر خزانه داری آمریکا در مقاله ای برای فارن...