نامه‌های جیمز جویس به همسرش در ایران توزیع شد

نامه‌های جیمز جویس به همسرش در ایران توزیع شد

نامه‌های جیمز جویس نویسنده مدرنیست ایرلندی به همسرش نورا برنکل، در قالب کتابی با ترجمه کاوه میرعباشی در کتابفروشی‌ها عرضه شد. به گزارش پرس شیعه، نامه‌ها به نزدیکانِ همدل و محرمان اسرار بسان نقب‌هایی هستند به دنیای...