استمداد «جین پینگ» از مسلمانان چین برای مقابله با افراط گرایی در بازدید از منطقه مسلمان نشین «نینگشیا» مطرح شد؛

استمداد «جین پینگ» از مسلمانان چین برای مقابله با افراط گرایی

رئیس جمهوری چین با حضور در مسجدی واقع در منطقه مسلمان نشین «نینگشیا»، بر حق آزدای مذهبی و در عین حال التزام به سنت وطن پرستی تاکید کرد. به گزارش پرس شیعه به نقل از شینهوا، «شی جین پینگ» رئیس جمهوری چین در بازدید از مسجدی...