جی.پی.اس برای پیدا کردن قبر مرده‌ها در عربستان

جی.پی.اس برای پیدا کردن قبر مرده‌ها در عربستان

مردم عربستان برای پیدا کردن قبر مردگان خود، به جی.پی.اس متوسل می شوند. به گزارش پرس شیعه، یک برنامه نویس عربستانی با استفاده از سامانه جهانی مکان یاب، اپلیکیشنی طراحی کرد که بازماندگانِ مرده ها را به قبرهای آنان رهنمون...