برگزاری نهمین نشست حافظ شناسی در تاجیکستان

برگزاری نهمین نشست حافظ شناسی در تاجیکستان

نهمین نشست ادبی ـ فرهنگی حافظ‏ شناسی با عنوان «هرجا که هست، پرتوی روی حبیب هست» به همت رایزنی فرهنگی ایران در تاجیکستان برگزار شد. به گزارش پرس شیعه؛ نهمین نشست ادبی ـ فرهنگی حافظ‏ شناسی با عنوان «هرجا که هست، پرتوی...