نوشته هایی با برچسب "حامد رفیعی"

مراقب آبروی دیگران باش!

مراقب آبروی دیگران باش!

رسول اکرم می فرماید: آیا می دانید غیبت چیست؟ اینکه از برادرت چیزی بگویی که دوست ندارد. اگر آنچه می گویی در او باشد، غیبتش کرده ای و اگر آنچه می گویی در او نباشد، به او تهمت زده ای. نسبت دادن سخن یا فعل ناحق یا صفت نادرست به...

با این کلید، ثروتمند شوید!!

با این کلید، ثروتمند شوید!!

از نظر حضرت امیر علیه السلام زهد دل نبستن به دنیا و کوتاه کردن آرزو است، زیرا علاقه به دنیا سرچشمه هر خطائی است و ترک دنیا سرچشمه هر خیری است. تعریف های متعدد زهد «زهد» در لغت ترک میل به چیزی یا اعراض از اشیاء را گویند....

چه کسانی ارزشها را پایمال می کنند؟!

چه کسانی ارزشها را پایمال می کنند؟!

در جامعه ای که عدالت ظهور ندارد، انحراف و ستم و ناسپاسی ظهور می یابد، و ارزشهای انسانی در ابعاد فردی و اجتماعی نادیده گرفته می شود! انسان ها باید به گونه ای تربیت شوند که شاخصه های اخلاق مطلوب، یعنی همان ارزش ها، در حوزه...