وزیر سابق امور مذهبی پاکستان به ۱۶ سال حبس محکوم شد

وزیر سابق امور مذهبی پاکستان به ۱۶ سال حبس محکوم شد

وزیر سابق امور مذهبی پاکستان بدلیل فساد مالی در پرونده حج به ۱۶ سال حبس محکوم شد. به گزارش پرس شیعه به نقل از داون نیوز، حامد سعید کاظمی وزیر سابق امور مذهبی پاکستان بدلیل اتهام فساد مالی در پرونده حج به ۱۶ سال حبس محکوم...