اسامی حامیان تروریسم از زبان نخست وزیر سوریه

اسامی حامیان تروریسم از زبان نخست وزیر سوریه

نخست وزیر سوریه، اعلام کرد که عربستان، ترکیه، قطر، فرانسه و انگلیس سعی دارند با مسلح کردن تروریستها، زیرساختها و اقتصاد سوریه را نابود کنند. به گزارش پرس شیعه؛ وائل الحلقی روز پنجشنبه به خبرگزاری "نووستی" روسیه گفت:...