حجاب اسلامی، به پلیس اسکاتلند رسید + عکس

حجاب اسلامی، به پلیس اسکاتلند رسید + عکس

پلیس اسکاتلند، برای نیروهای مسلمان خود، لباس رسمی بر اساس حجاب طراحی کرد. به گزارش پرس شیعه؛ پلیس اسکاتلند، به منظور تشویق زنان مسلمان برای پیوستن به پلیس، لباس رسمی پلیس، بر پایه حجاب را تصویب کرد. به نوشتۀ وبگاه...