حجاب ابراز عشق به خداوند است دختر غیر مسلمان آمریکایی:

حجاب ابراز عشق به خداوند است

یک دختر دانشجو در آمریکا که در یکی از برنامه‌های تجربه حجاب بانوان مسلمان در دانشکده شرکت کرده‌است، خاطرات و بینش جدیدی را که در پی تجربه حجاب به دست آورده در یادداشتی به اشتراک گذاشت. به گزارش پرس شیعه به نقل از فاکس...