سبک زندگی شیعیان واقعی بیان و عمل به حدیث صحیح است سخنران آستان مقدس حضرت معصومه:

سبک زندگی شیعیان واقعی بیان و عمل به حدیث صحیح است

استاد حوزه علمیه قم با اشاره به اینکه در طول تاریخ نقل حدیث صحیح در جریان حفاظت از ساحت اسلام نقش بسیار مهمی داشته است، گفت: شنیدن و شاخص قرار دادن احادیث معصومین در مستحبات فقهی بیان‌ شده است. به گزارش پرس شیعه؛...