شناخت راه‌ های جلب محبت در خانواده در نشست خانه‌ ای مثل بهشت بررسی شد؛

شناخت راه‌ های جلب محبت در خانواده

حجت‌ الاسلام تراشیون با بیان این که برای جلب محبت همسر باید به علایق و وابستگی‌های او احترام گذاشت، گفت: توجه به مقدمات محبت از قبیل نیازهای زیستی و نیاز به امنیت ضروری است و محبت در مرحله سوم از نیازهای انسان قرار...