اصل اول انقلابی ماندن مسأله دشمن شناسی و مبارزه با استکبار است استاد حوزه علمیه:

اصل اول انقلابی ماندن مسأله دشمن شناسی و مبارزه با استکبار است

استاد حوزه علمیه قم گفت: اصل اول انقلابی ماندن مسأله دشمن شناسی و مبارزه با دشمن است، چرا که دشمن هر لحظه پوست عوض می کند؛ بنابراین لازم است در هر شرایطی توانایی مقابله و مجاهدت با دشمن را داشته باشیم. به گزارش پرس شیعه؛...