ماه رجب بهترین فرصت برای زدودن رذائل اخلاقی و ناپاکی ها است کارشناس مسائل مذهبی:

ماه رجب بهترین فرصت برای زدودن رذائل اخلاقی و ناپاکی ها است

حجت الاسلام جمال با اشاره به این که معرفت و حکمت خدا در خوی های فاسد اثر نمی کند، گفت: ماه رجب بهترین فرصت برای زدودن رذائل اخلاقی و ناپاکی ها است و ماه شعبان ماه گسترش دادن ظرف وجودی و آماده شدن برای ماه رمضان و پذیرش...