یاد پیامبر و آل او راه بهشت را هموار می‌ کند حجت الاسلام فرحزاد:

یاد پیامبر و آل او راه بهشت را هموار می‌ کند

کارشناس رسانه ملی با بیان اهمیت ناامید نشدن از درگاه الهی گفت: خداوند اصرار در گدایی به درگاهش را دوست دارد و گدایی و اصرار به درگاه الهی انسان را به پیروزی می رساند، گر چه به طول بینجامد. به گزارش پرس شیعه؛ حجت الاسلام...