دلسوزان نظام برای تحقق اقتصاد مقاومتی تلاش کنند

دلسوزان نظام برای تحقق اقتصاد مقاومتی تلاش کنند

حجت الاسلام حدادپور گفت: اگر کسی واقعاً دلش به حال نظام می سوزد باید در مسیر اقتصاد مقاومتی قدم بگذارد، اقتصاد مقاومتی به معنای اقتصاد ریاضتی نیست، بلکه به معنای مقاوم کردن اقتصاد و استفاده از ظرفیت ها داخلی برای افزایش...