اگر خالق دین اسلام را حکیم مطلق بدانیم هیچ گاه در پذیرش دین دچار تردید نمی شویم کارشناس مسائل مذهبی:

اگر خالق دین اسلام را حکیم مطلق بدانیم هیچ گاه در پذیرش دین دچار تردید نمی شویم

حجت الاسلام حدادپور گفت: اگر ایمان داشته باشیم که خالق دین اسلام حکیم مطلق است هیچ گاه در پذیرش آن دچار تردید نمی شویم، عده ای در جریان کربلا راه را از بیراه تشخیص ندادند و دچار تردید، غفلت و ضلالت شدند و در نهایت امام...