امروز بهترین ابزار تبلیغ دین ، هنر و فضای مجازی است فیلمساز و مستندساز حوزوی:

امروز بهترین ابزار تبلیغ دین ، هنر و فضای مجازی است

فیلمساز و مستندساز حوزوی گفت: یکی از بهترین ابزارهای تبلیغ دین در جامعه امروزی ، هنر و فضای مجازی است و حوزویان هنرمند باید در این زمینه ورود جدی داشته باشند. به گزارش پرس شیعه؛ حجت الاسلام حسن جمالی گفت؛ امروزه فضای...