پویش رخ یار در فرهنگ سراهای پایتخت ادامه می‌یابد پس از اجرا در کاروان‌ های راهیان نور؛

پویش رخ یار در فرهنگ سراهای پایتخت ادامه می‌یابد

پویش فرهنگی رخ یار پس از اجرا در میان زائران کاروان‌ های راهیان نور، با حمایت سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران در فرهنگ سراها و سایر مراکز وابسته به این سازمان دنبال می‌شود. به گزارش پرس شیعه به نقل از روابط عمومی...