مرحوم سبزواری بانی ورود شورمند مضامین انقلابی در ادبیات بود نویسنده و پژوهشگر حوزه:

مرحوم سبزواری بانی ورود شورمند مضامین انقلابی در ادبیات بود

حجت‌الاسلام‌ و المسلمین حسینی ژرفا با اشاره به نفوذ اشعار مرحوم سبزواری در جان و دل مردم، تصریح کرد: کاربست ارزش‌های هنری در زبان کوچه و بازار شعر ایشان را مورد پذیرش خواص و مردم کرد. به گزارش پرس شیعه به نقل از رسا،...