جوانان به امر مهارت آموزی اهتمام ورزند امام جمعه موقت زاهدان:

جوانان به امر مهارت آموزی اهتمام ورزند

زاهدان - امام جمعه موقت زاهدان گفت: مهارت آموزی و کار آفرینی از راه های تحقق اقتصاد مقاومتی هستند که جوانان باید به آن اهتمام ورزند. به گزارش پرس شیعه؛ امام جمعه موقت زاهدان درخطبه های نمازجمعه این هفته باتاکید بر رعایت...