توجه به خانواده اصل مهم سبک زندگی اسلامی استاد حوزه قزوین تشریح کرد:

توجه به خانواده اصل مهم سبک زندگی اسلامی

مدیرحوزه علمیه خواهران استان قزوین با تاکید بر گسترش سبک زندگی اسلامی گفت: توجه به خانواده از اصول مهم سبک زندگی دینی و الهی است. به گزارش پرس شیعه؛ حجت الاسلام رضا کاظم لو،مدیرحوزه علمیه خواهران استان قزوین با اشاره...