اخلاق علم آموزی در اسلام بررسی می‌شود در مجمع عالی حکمت اسلامی؛

اخلاق علم آموزی در اسلام بررسی می‌شود

اخلاق علم آموزی اسلام در جلسه گروه علمی فلسفه اخلاق مجمع عالی حکمت اسلامی یکشنبه ۲۹ فروردین بررسی می شود. به گزارش پرس شیعه؛ جلسه گروه علمی فلسفه اخلاق مجمع عالی حکمت اسلامی با موضوع «اخلاق علم آموزی در اسلام» برگزار...